Test av AC Ryan Playon!HD2

Mycket kraftfull med imponerande funktionalitet

Den andra generationen av AC Ryans mediacenter ”AC Ryan Playon!” har likt sin föregångare en exemplarisk video- och ljud-formats-kompatibilitet och spelar upp oerhört många format, även HD-filmer med extremt hög bitrate. AC Ryan har förbättrat mjukvaran sedan den förra generationen med bättre användarvänlighet och gränssnitt inklusive bra indexering och sökfunktion....

Läs hela testet av Mediacenter AC Ryan Playon!HD2 här
  • +
    Utmärkt formatstöd, prestanda & anslutningar, lättanvänd, snygg desig