Brusljud upp till 78 dB (som en dammsugare) kan hjälpa barn med koncentrationssvårigheter

Miele S5281Svenska forskare visar att ett kontrollerat buller kan hjälpa barn med ADHD och koncentrationssvårigheter att prestera bättre. Det är Göran Söderlund vid Stockholms universitet och Sverker Sikström vid Linnéuniversitetet som publicerar forskningsresultaten i den vetenskapliga tidskriften Behavioral and Brain Functions. Rapporten visar att om barnen utsätts för ett relativt högt brusljud under inlärningsfasen så löser de minnesuppgifter bättre.

Studien är intressant då barn med koncentrationssvårigheter idag behandlas precis tvärt om, barnen placeras alltså i en tyst studiemiljö. Det är kommunikationen mellan hjärncellerna som stimuleras och underlättas när de utsätts för brusljud. När detta sker ökar också koncentrationen och uppmärksamheten och därmed minnesförmågan. 

Forskarna jobbar nu med att jämföra effekten av brusljus med ADHD-medicin som metylfenidat och amfetamin. Tills vidare borde man alltså med gott samvete kunna dammsuga lägenheten samtidigt som barnet läser läxor, men ta den uppmaningen med en nypa salt.

Källa: Behavioral and Brain Functions