Cocraft LXC DD18

Bra basmaskin för enklare arbetsuppgifter

 • Budget
 • 1,6 kg
 • 18 V 2 Ah Li-Ion
 • X dB (genomsnittligt värde)
 • 0-400 rpm och 0-1500 rpm
 • 45 Nm
 • 2
 • Ja
 • 13 mm snabbchuck
Cocraft LXC DD18

Fördelarna med Cocraft LXC DD18

 • Lång garanti, kraftfull sett till priset
 • Kass låsfunktion, rör sig lite ojämnt

Cocraft LXC DD18 är en ganska tung och samtidigt bastant skruvdragare. Knappar, handtag och andra detaljer är placerade standardmässigt. En svaghet är att huvudet inte kan fixeras helt, vilket är en nackdel när du ska låsa chucken. Låser du utan att hålla inne huvudbrytaren samtidigt är det svårt att få den att fastna tillräckligt för att bitshållaren inte ska släppa under belastning. Det händer därför vid ett par tillfällen att vi tappar bitshållaren i samband med arbete. Greppet på LXC DD18 är gummerat och skruvdragaren ligger stabilt i handen. Alla knappar är enkla att justera och har lagom motstånd. Skruvdragaren svarar fort när man trycker in huvudbrytaren och stannar även snabbt när man släpper. Ljudprofilen är något ettrig. Tyvärr är vårt exemplar också lite obalanserat i chucken så att bitshållaren rör sig något ojämnt. Det syns när vi detaljstuderar rörelsemönstret och det drar ner intrycket av byggkvaliteten. Den långa garantitiden är dock ett plus.

Styrkemässigt presterar Cocraft LXC DD18 på samma nivå som många andra skruvdragare som riktar sig mot hemmafixare. Den klarar utan problem enklare uppgifter, såsom att skruva gipsskruv, fästa skåpstommar och skruva trallbrädor. När det kommer till tyngre arbetsuppgifter märks däremot begränsningar. Exempelvis förkortas batteritiden avsevärt vid tung belastning. Vidare klarar LXC DD18 precis av att skruva ankarskruv i altanregel, men då går den verkligen på max. Denna styrkeavvägning är troligen tillräcklig för många hemmafixare. Är du däremot ute efter en skruvdragare som presterar bra under krävande villkor, såsom att bygga till huset eller skruva mycket i massivt trä, så bör du skaffa någonting kraftfullare. Sett till sitt låga pris är Cocraft LXC DD18 dock relativt kraftfull och därmed ett bra alternativ för den med lätta behov.