Vad betyder TCO-märkning för kontorsprodukter?

TCO markningTCO-märkningen är en global hållbarhetscertifiering med fokus på att IT-produkter och deras produktion ska baseras på miljömässig, social och ekonomisk hänsyn. Till skillnad från Svanen och Krav är TCO-märkningen en produktcertifiering som riktar sig mot kontorselektronik och IT-utrustning så som bildskärmar, mobiltelefoner, bärbara datorer, stationära datorer, headset och skrivare. Produkter som är TCO Certifierade uppfyller krav på socialt ansvarstagande i produktion, användarsäkerhet och bra ergonomisk design samt miljöegenskaper för både IT-produkterna och deras produktion under hela livscykeln. Syftet med TCO Certified är att underlätta att ställa hållbarhetskrav vid IT-inköp. I certifieringen ingår uppföljning av att hållbarhetskraven följs.

Även rent tekniska specifikationer som ljusstyrka och upplösning på bildskärmar tas i beaktning vid certifieringen. Märkningen begränsar också användningen av skadliga ämnen i produkterna som till exempel flamskyddsmedel.

TCO-märkningen skapades i början av 90-talet av den svenska fackliga organisationen TCO som uppmärksammade dåliga förhållanden på landets arbetsplatser. Märkningen utvecklades för att skapa bra arbetsmiljö och hållbara arbetsplatser gällande bland annat ergonomi, elektromagnetisk strålning och energiförbrukning. Nu är det en global märkning med stor tyngd och drivs av företaget TCO Development. Certifieringen har varit mycket framgångsrik och används av de flesta av världens tillverkare av kontorselektronik. Exempelvis tillverkas det en bildskärm med TCO-märkningen varje sekund, dygnet runt.

Källa: TCO Development