Värmepump

En värmepump används för uppvärmning. Dess uppgift är att värma upp en yta genom att ta energi från luft eller vatten och använda denna för att värma upp en bostad. Värmepumpen är ett ekonomiskt fördelaktigt alternativ till direktverkande el. Den går på el men ger betydligt mycket mer tillbaka än vad den förbrukar. Hur lång tid det tar att räkna hem investeringen beror på hushållets energiförbrukning och värmepumpens verkningsgrad. När du ska köpa en värmepump måste du därför ta reda på hur högt energibehovet är för att kunna räkna ut hur stor energibesparingspotential värmepumpen har.

Det finns olika typer av värmepumpar. De värmer upp luften på olika vis och har mycket olika storlek på den initiala investeringskostnaden. Gemensamt har de att någon form av energi måste tillföras för att de ska fungera. Vilken typ du väljer beror på hur stort energibehov hushållet har, var i landet bostaden befinner sig, hur stor den är och hur systemet för värmedistribution ser ut i fastigheten.


luftluftvarmepumpLuft-/luftvärmepump

Tar energi från utomhusluften och skickar in uppvärmd luft i huset via en inomhusdel med fläkt. Fungerar även som luftkonditionering.

Passar bäst för: Mindre hushåll (upp till 150 kvadratmeter med öppen planlösning) med litet till medelstort energibehov.

+ Låg installationskostnad
+ Minskar måttligt behovet av köpt energi
+ Kostnadseffektivt uppvärmningskomplement till direktverkande el

 Fungerar sämre i hus utan öppen planlösning
– Fungerar sämre i hus större än 150 kvadratmeter
 Svårt att hantera kraftiga temperaturfall
 Skapar kondensvatten som måste ledas bort
 Kan ej värma upp vatten

Läs mer i vårt test av luft-luftvärmepumpar


luft vattenvarmepumpLuft-/vattenvärmepump

Tar energi från utomhusluften och värmer sedan upp huset genom att skicka ut uppvärmt vatten till ett vattenburet värmesystem som består av radiatorer och/eller golvvärme. 

Passar bäst för: Hushåll med medel till högt energibehov i varmare delar av landet.

+ Kostnadseffektiv energiutvinning
+ Minskar väsentligen behovet av köpt el
+ Fördelar värmen i huset över en stor yta
+ Producerar värme och vatten 

– Verkningsgraden försämras vid lägre temperaturer och blir nästintill verkningslös vid temperaturer under -20°C.
Kräver ett vattenburet system (radiatorer eller golvvärme) i hemmet
 Ganska hög inköps- och installationskostnad


BergvarmepumpBergvärmepump

Tar vatten från berggrunden via en energibrunn och värmer upp det för att sedan distribuera det till husets vattenburna värmesystem (radiatorer och/eller golvvärme).

Passar bäst för: Hushåll med mycket högt energibehov, alternativt vid nyproduktion då du samtidigt borrar för vatten.

+ Kostnadseffektiv energiutvinning
+ Minskar kraftigt behovet av köpt energi
+ Producerar både värme och vatten
+ Fördelar värmen i huset över en stor yta

 Hög installationskostnad eftersom du dels måste köpa bergvärmepumpen och dels måste borra en energibrunn på mellan 50-200 meter
 Kräver ett vattenburet distributionssystem
 Kräver tillstånd


franluftsvarmepumpFrånluftsvärmepump

Återvinner värmen i luften från husets ventilationssystem.

Passar bäst för: Hushåll med lågt till medelhögt energibehov.

+ Minskar behovet av köpt energi en del
+ Liten förlorad effekt när det är kallt ute
+ Ganska låg installationskostnad

 Kräver ett passande ventilationssystem
 Inte lika stor besparing på husets behov av värme och varmvatten som övriga alternativjordvarmepumpJordvärmepump

Tar värmen från jorden genom att du placerar ut en kollektorslang över en stor yta (cirka 600 kvadratmeter tomt krävs för ett normalstort hus). Den samlar sedan in värme till värmepumpen som i sin tur distribuerar den till det vattenburna värmesystemet. Det är ett kostnadsmässigt bra alternativ till bergvärme om rätt förutsättningar finns. 

Passar bäst för: Husägare med högt energibehov, och som bygger nytt och inte har hunnit anlägga en fin tomt. 

+ Minskar kraftigt behovet av köpt energi
+ Du får bergvärmens kapacitet utan att behöva borra
+ Kostnadseffektiv energiutvinning
+ Fördelar värmen i huset över en stor yta
+ Producerar både värme och vatten

 Kräver att du gräver upp tomten
 Kräver vattenburet system i huset för distribution av värmen
 Känsligt för tjäle och köld (var noggrann när du väljer vilket djup slangen ska ligga på)
 Marktemperaturen sänks vilket kan påverka växtlivet i trädgården
 Kräver tillstånd


sjovattenvarmepumpSjövattenvärmepump

Hämtar värmen på samma vis som jordvärmepumpen men istället för att placera slangen i jord placeras den i en sjö eller flod. Det är ett kostnadsmässigt bra alternativ till bergvärme om rätt förutsättningar finns.

Passar bäst för: Den som bor i närheten av en sjö eller ett tillräckligt stort vattendrag

+ Minskar kraftigt behovet av köpt energi (som bergvärme men du slipper borra)
+ Kostnadseffektiv energiutvinning
+ Fördelar värmen i huset över en stor yta
+ Producerar både värme och vatten 

 Kräver en sjö eller ett tillräckligt stort vattendrag i närheten av huset
 Kräver tillstånd
 Kräver att du gräver och förlägger slang mellan hus och vatten
 Kräver vattenburet system i huset för distribution av värmen
Välj rätt värmepump för ditt hushåll

När du ska välja vilken värmepump som passar ditt hem måste du först undersöka vilken uppvärmningsform hushållet har i dagsläget. Har ni direktverkande el, eller har ni kanske till och med en luft-/luftvärmepump men vill skaffa något ännu mer kostnadseffektivt? Det andra du bör fundera över är hur stort ditt hus är samt hur stor energiförbrukning du har. Ju större yta och energiförbrukning desto snabbare brukar investeringen i ett bättre uppvärmningssystem betala sig. Det är först när du vet ditt behov som du kan börja titta på vilken typ av värmepump som är mest lämplig för ditt hushåll. Du gör då detta genom att ta reda på hur stor energibesparing du får och räkna på denna i rena pengar. Du bör även se till hur lång livslängd produkten har eftersom du förstås vill räkna hem investeringen och då behöver ett antal år av fungerande värmepump efter att du gått jämnt upp.

3 exempel:

  • Mindre ensamhushåll med direktverkande el och låg energiförbrukning - då kan det vara lämpligt med en mindre investering såsom en luft-/luftvärmepump.
  • Nybyggnation av ett hus för en familj med två barn i Skåne - här passar förmodligen en bergvärmepump eller en luft-/vattenvärmepump bäst beroende på hur långt ner det är till berg.
  • Nybyggnation av ett hus för en familj med två barn i Norrland - eftersom det tenderar bli väldigt kallt i Norrland kan luft-/vattenvärmepumpen ha svårt att fungera hundraprocentigt här och därför är bergvärmepumpen ett bättre alternativ.

Utöver värmepumpar finns förstås även andra uppvärmningsalternativ såsom pelletspanna och fjärrvärme.

Populära tester