Bilstol

Över 50 testade modeller

Bilstolar kan delas upp i tre olika huvudkategorier. Babyskydd är den stol som används direkt från födseln, därefter byter man till den bakåtvända bilbarnstolen och när den har blivit urvuxen går man över till bältesstolen. Det finns också bälteskuddar, som används under samma period som bältesstolen. 

1. Babyskydd

För nyfödda bebisar. Byt till bakåtvänd bilbarnstol senast då toppen av barnets är i nivå med babyskyddets högsta punkt.
Läs testet av babyskydd här

2. Bakåtvänd bilbarnstol

För bebisar som kan sitta själva utan stöd, vilket vanligen sker vid 5 till 10 månaders ålder. Byt till bältesstol som tidigast vid 4 års ålder eller när den övre kanten av barnets öron sticker upp ovanför bilstolens nackstöd. Alla bilstolar har en maxvikt som inte får överskridas, vanligen 18 kg eller 25 kg.
Läs testet av bakåtvända bilbarnstolar här

3. Bältesstol

För barn som vuxit ur den bakåtvända bilbarnstolen. Enligt svensk lag ska barn kortare än 135 cm använda någon form av typgodkänd skyddsanordning. Det är alltså först när barnet är längre än 135 cm som det kan börja använda enbart bilens vanliga stolar och bälte. Krocksäkerhetsexperter rekommenderar dock att använda bältesstol längre än så, och sluta först när stolens maxlängd eller maxvikt är passerad.
Läs testet av bältesstolar här

Populära tester

Intervju med Tommy Pettersson: Tommy är laboratoriechef på krockbanan vid VTI och Sveriges ledande expert på bilbarnstolar. Han dig allt om bilstolar i detta avsnitt av Entusiasterna - en podd vi gjort i samarbete med våra vänner på PriceRunner. Intervjun är 17 minuter lång.

Tommy Petersson har en lång yrkeskarriär på VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) och har bland annat varit med och utvecklat Plustestet, ett krocktest som mäter de krafter som barnets nacke utsätts för vid en frontalkrock. För transparensens skull vill vi framhålla att Tommy inte varit involverad i vårt tester av bilstolar - det är gjort i egen regi av Bäst-i-test.se.

Guide till att välja rätt bilstol

I våra tester ingår endast bilstolar som redan är säkerhetstestade och godkända att användas inom EU. Det finns för närvarande två godkännanden att förhålla sig till. Den äldsta som ännu är i bruk är ECE R44/04, även allmänt kallad E-godkännande. E:et står för Europa, ECE står för Economic Commission for Europé och ECE är en del av FN som ansvarar för att utveckla standarder kring fordon och bilåkning. Provningen för E-godkännande utgår från fem olika viktgruppen.

i-Size - Nya generationens krocktester i Europa

År 2013 lanserades en ny standard, UN R129, även kallad i-Size. Skillnaden mot ett E-godkännande är att i-Sizetesterna utförs med mer avancerade testdockor och även testar bilstolen vid sidokollisioner samt att vissa krav ställs på stolens storlek och hur den monteras i bilen. En annan skillnad är att R129 går primärt på barnets längd istället för vikt, medan Ece utgår enbart ifrån barnets vikt. Enligt R129 tillåts inte längre framåtvänd åkning innan barnet är 15 månader.

Detta är ett steg framåt i utvecklingen för delar av Europa. I de nordiska länderna har man dock sedan länge haft sina barn bakåtvända i bilen tills de är minst fyra år gamla. År 2017 kom steg 2 av i-Size att träda i kraft, kallad UN R129-02. Den berör bältesstolar. En bilstol kan vara godkänd antingen enligt ECE R44/04 eller enligt UN R129 (i-Size), och den måste ha något av dessa godkännande för att få användas i de länder som har antagit dessa reglementen. Längre fram i tiden kommer det även komma nya säkerhetsförordningar för bilstolar som fästs i bilen med bälte och förankringsremmar, men hittills omfattar i-Size alltså enbart isofixstolar. Att i-Size införts betyder inte att ECE R44/04 inte längre gäller.

Plustestet - Hårdare tester utförda i Sverige

Utöver dessa förordningar genomför svenska VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut i Linköping, ett för tillverkarna frivilligt krocktest kallat Plustest. Detta test kompletterar de tester som görs för EU-godkännandena men är hårdare och testar med högre kraft än de vanliga godkännandena. I Plustestet mäts de krafter som barnets nacke utsätts för vid en frontalkollision, med syfte att se till att den kraften inte överskrider vissa gränsvärden för vad skulle utgöra livshotande skador.

Plustestet berör endast bakåtvända bilstolar i grupp 1 och 2. Framåtvända eller vändbara stolar kan inte bli Plusgodkända eftersom att stolar som kan sättas framåt då även testas framåtvänd. Och framåtvänt klarar ingen stol av Plustestet, eftersom att kraften nacken utsätts för då alltid blir för stor. Bilstolstillverkarna väljer själva om de vill låta sina modeller Plustestas.

När du ska köpa bilstol finns det ett antal punkter att förhålla sig till:

  • Barnet
  • Budget
  • Bilen
  • Behov

bilstolar

Barnet

Det viktigaste att utgå ifrån är förstås ditt barn. Nyfödda bebisar sitter bäst i babyskydd och bör åka i ett sådant de första cirka 6-9 månaderna. När man ska byta till bakåtvänd bilstol finns det inga bestämda regler kring men man kan utgå från följande tumregler; antingen byter man när barnet kan sitta själv eller så byter man så fort barnet är stort nog att sitta i en bakåtvänd bilbarnstol utan att internselen hamnar för högt eller i fel läge. Kan man inte få selen i rätt höjd, i läge med barnets axlar, så ska stolen inte användas. Barnet ska också vara stark nog att ha kontroll över huvudet. Har man ett iSizebabyskydd så finns det en maxlängd för bebisen som inte ska överskridas. Babyskyddet är i vilket fall urvuxet och ska slutas användas antingen om barnet väger mer än babyskyddets maxvikt eller om barnets huvud sticker upp över kanten.

Om barnet är för stort för babyskydd är det en bakåtvänd bilbarnstol du ska köpa. Ju längre barnet sitter bakåtvänt, desto bättre. Nuvarande rekommendation är att inte vända barnet framåt före 5 års ålder, och att helst vänta till barnet är 6 år gammalt. Egentligen kan och bör barn sitta bakåtvända så länge de ryms i en bakåtvänd bilbarnstol och inte överskrider dess maxvikt då det är fem gånger säkrare att åka bakåtvänt än framåtvänt, även för en femåring.

Riskerna med att vända framåt handlar inte om barnets längd eller fysiska storlek utan om huvudets storlek i förhållande till kroppen och att skelettet och nackmuskler inte är starka nog att hantera de påfrestningar som ett barns nacke utsätts för vid en kollision om det åker framåtvänt. När vuxna får en whiplashskada så bryts ett barns nacke, så kallad ”inre halshuggning”. Att barnet sitter med böjda ben är inte farligt och inte en anledning att vända barnet framåt.

För barn som inte längre ryms i en bakåtvänd bilbarnstol och är över 5 år gamla (eller äldre) så är det dags att övergå till en bältesstol. Det finns även enklare bälteskuddar. Tidigare kunde dessa användas under samma period som bältesstolen, men sen januari 2017 är nyproducerade kuddar endast godkända för barn över 125 cm som väger minst 22 kg. Äldre bälteskuddar är under endast en begränsad tid godkända att användas från 15 kg. Fördelen med bältesstolen är att den har ett nackstöd, att den i många fall är bättre på att få bilbältet att hamna i rätt position mot barnets kropp och att bältesstolen kan ha inbyggda sidokrockskydd. 

Budget

Det finns bilstolar i alla prisklasser. Grundkravet som ska ställas är att bilstolen är godkänd att användas, antingen enligt ECE R44/04 eller enligt i-Size. Men en bilstols pris avgörs dessutom mycket av hur många funktioner stolen har. Köper man sin bilstol ny så finns det ofta flera modeller i både budget, mellan- och premiumprisklassen att välja mellan. Det går även att köpa begagnade bilstolar, men detta rekommenderas av experter att man endast gör om man känner säljaren och vet att stolen är rätt hanterad samt aldrig krockats med.

Bilen

Vilken bilstol som passar bäst beror också på vilken bil man har. Alla bilar har inte isofix-fästen, och även om bilen har det så kan det variera i vilket eller vilka säten isofix finns. Ska man bälta fast stolen så spelar isofix ingen roll. Bilens storlek är också en påverkande faktor, det kan variera kraftigt hur rymlig en bil är invändigt. Hur bilens säten ser ut, och hur de är vinklade och skålade, kan också avgöra hur bra olika bilstolar blir i bilen när de är monterade. Ska bilstolen sitta bakom förarsätet är det viktigt att den som ska köra bilen får plats ordentligt. Vill man ha bilstolen i passagerarsätet framtill så måste airbagen vid passagerarsätet gå att koppla ur.

Behov

Beroende på hur familjens bilåkande ser ut, så kan de behov som bilstolen ska uppfylla variera mycket. Ska bilstolen ofta flyttas mellan olika bilar kan det vara viktigt att den är lätt att bära samt enkel att montera. Kanske ska man då se till att välja ett babyskydd eller en bilstol som kan fästas på en bas och så har man en bas i varje bil för enklare förflyttningar.

Det lite större barnet, som gått från babyskydd till bakåtvänd bilbarnstol, kanske fortfarande sover dagtid eller kommer somna under längre bilfärder. Då kan det vara prioriterat att välja en bilbarnstol som kan monteras i en lutning så att barnets huvud inte faller framåt. Eller så väljer man en bilstol som kan vinklas mellan sitt- och viloläge under bilturen. Det kan också för åksjuka barn finns behov av en bilstol med en klädsel som är lätt att ta av och tvätta. Och för barnet som inte gillar att spännas fast i bilen så kan det vara viktigt att bilstolen har selremmar som kan hängas undan när barnet placeras i stolen, för ett moment färre att brotta sig igenom.

Vanliga frågor om bilstolar

För den som ska köpa bilstol, oavsett om det är blivande föräldrar som ska införskaffa sitt första babyskydd eller flerbarnsfamiljen vars äldsta barn precis ska vändas framåt i en bältesstol, väcks det ofta många frågor. Nedan besvarar vi några av de vanligaste frågorna som finns om barn i bil: 

- Hur ska bilstolen vara placerad i bilen för att det ska vara så säkert som möjligt?
Ingen position är alltid den säkraste i bilen. Detta eftersom att man inte kan veta i förväg hur man kommer att krocka. Ser man till att ha en korrekt installerad, bakåtvänd bilstol så har man gett sitt barn de bästa förutsättningar att klara sig oskadd vid en krock.

- Är det alltid fel att placera bilstolen i framsätet?
Nej. Kör man ensam med sitt barn kan det ge en bättre uppsikt att ha barnet bredvid sig, vilket gör att man kan koncentrera sig bättre på körningen. Det är mycket viktigt att koppla ur airbagen om man har ett barn i passagerarsätet framme.

- Hur vet man om man kan placera sitt barn i bilens framsäte?
Bor och kör man i områden med mycket storvilt så kan det vara ett sämre alternativ att placera sitt bakåtvända barn i passagerarsätet framme i bilen. Men för större barn så kan framsätet göra att barnet får bättre utrymme för benen.

- Hur ska man tänka när man ska placera flera bilstolar i bilen?
Det är viktigt att alla bilstolar är korrekt installerade och att man kan komma åt att spänna fast barnen ordentligt i bilstolarna. Äger man flera isofixstolar men endast har isofix-fästen i vissa säten så får man utgå ifrån de förutsättningarna. Det kan innebära att någon av stolarna bältas fast istället. 

- Vad är isofix och vad är alternativet till isofix? 
Isofix är att fästa bilstolen i bilen genom att hakar på bilstolen fästs i metallöglor mellan bilsätenas ryggstöd och sittyta. Om bilen saknar isofix eller om bilstolen ska fästas i ett säte i bilen som ej har isofix så får man fästa stolen med bilbältet och förankringsband istället. 

- Hur vet jag om jag har Isofix i min bil? 
Det ser du i bilens instruktionsbok eller så känner du efter själv. Isofixfästena är öglor i metall monterande mellan sittyta och ryggstöd i bilsätet. I vissa bilmodeller kan det gå att låta en verkstad i efterhand sätta in isofixfästen.

- Hur vet man att man har installerat bilstolen korrekt?
Läs bilstolens instruktioner noga. Nyare modeller av babyskydd och bilstolar har ofta indikationer som visar rött, lyser eller piper om bilstolen inte är korrekt installerad. När bilstolen är installerad kan man testa att rucka på den för att se så den sitter fast ordentligt.

- Är det normalt att bilstolen är lite rörligt även fast den är ordentligt installerad?
Ja, att bilstolen är lite rörlig är ofta svårt att undvika. Detta gäller i synnerhet babyskydd och bilstolar som fästs i en bas som är förankrad i bilen. En bilstol behöver alltså inte vara helt orörlig för att den ska vara korrekt installerad.

- Hur länge kan man använda en bilstol?
Babyskydd har en livslängd på 5–7 år. Bakåtvända bilbarnstolar och bältesstolar kan användas cirka 10 år. Åldersgränserna beror på att tillverkarna bedömer att plasten i stolarna försämras med tid och användning. Att babyskydd har kortare livslängd beror på att de oftare lyfts ur bilen och då slits snabbare.

- Hur vet man att babyskyddet eller bilbarnstolen är för gammalt?
På en del stolar finns klistermärken med tillverkningsdatum, eller så finns två klockor instansade. Pilar visar på olika siffror. Dessa står för månad (1-12) samt år som bilstolen eller babyskyddet är tillverkat. Utifrån det kan man avgöra bilstolens ålder och hur länge till stolen kan användas innan den ska kasseras.

- Hur åldersbestämmer man en bilstol som saknar märkning?
En del bilstolar har ingen märkning alls. Finns det då kvitto på när stolen är inköpt så utgår man ifrån det datumet när man räknar ut stolens ålder och kvarstående användningstid.

- Hur ska barnet vara klätt i stolen för att hållas varmt men ändå åka säkert?
Vid framåtvänd åkning är det viktigt att både barn och vuxna inte har tjocka kläder på sig, bilbältet ska sitta nära kroppen. Vill man hålla barnet varmt är det alltså bättre med att lägga en filt över efter att barnet har spänts fast ordentligt.

- Stämmer det att bakåtvända barn inte får ha tjocka kläder på sig i bilstolen?
Vid bakåtvänd åkning är det viktigt att selen ligger nära halsen och inte ute på axeln, och att man drar åt selen så hårt det går. Att barnet har tjocka kläder på sig har dock mindre betydelse, även om motsatsen ofta påstås online.

- Är det bättre att köpa en billigare modell ny eller att köpa en dyrare bilstol begagnat?
Om man inte kan veta säkert att den begagnade stolen är okrockad och varsamt hanterad så är det bättre att köpa en ny. Om det är en pålitlig vän som säljer till bra pris och bilstolen inte är för gammal så är det absolut en god idé att köpa begagnat.

- Varför har olika länder olika regler för barn i bil?
Nordiska barn åker bakåtvänt längst i världen, och barnadödligheten i trafiken här är bland de lägsta. I övriga Europa vänder man barnen framåt allt senare men utvecklingen går långsamt. Införande av i-Size är en åtgärd för att få alla barn att åka bakåtvänt längre.