Luftvärmepump-Bäst-i-test

Luftvärmepump: Köpguide

Updated Mars 2018

En luftvärmepump är till för att värma upp utrymmen genom att ta värmeenergi (inte luft) från utomhusluften och skicka in den på insidan. Principen är densamma som den för kylskåp men processen går åt motsatt håll. Den vanligaste typen av luftvärmepump är luft-luftvärmepumpen och det är den som den här guiden handlar om. Pumpen består av två delar. En utomhusdel som tar in värmeenergi från utomhusluften, och en inomhusdel som distribuerar värmen i rummet. Den här typen av värmepump är ofta ett utmärkt alternativ för den som har ett lite mindre hus som i dagsläget värms upp av direktverkande el. Den utgör då ett bra komplement till den direktverkande elen. Så länge det inte är alltför kallt ute så kommer den att arbeta och ger då mer värme än vad den förbrukar el. Har du bara direktverkande el så ger 1 kWh elenergi 1 kWh värmeenergi, medan en luftvärmepump normalt ger mellan 2-5 gånger så mycket värmeenergi som den förbrukar i elenergi.

Fördelarna med en luftvärmepump är att den har en ganska liten investeringskostnad. Själva värmepumpen kostar vanligen omkring 10 000 kronor och installationen av den ett par tusen kronor, installationen är dessutom ROT-berättigad. Därför betalar den sig ganska fort. Den har sedan en hög besparingspotential, i alla fall om du köper en med hög värmefaktor. Besparingspotentialen för uppvärmningen av hemmet varierar vanligen mellan 50 till 80 procent.

För att luftvärmepumpen ska vara effektiv i ditt hem är det viktigt att du placerar den centralt och i en så öppen planlösning som möjligt eftersom den ska orka sprida den varma luften i huset. Saknas dessa förutsättningar kommer besparingspotentialen att minska kraftigt. Det är också nackdelen med den här typen av värmepump, att den är så beroende av sin placering. Luftvärmepumpen distribuerar värmen via en inomhusdel som skjuter ut värmen i form av luft med hjälp av ett fläktsystem. I ett lite mindre hushåll går det utmärkt, men i större hus med många rum är det svårt att uppnå en jämn värmedistribution. Är ditt hus tillräckligt stort och har många stängda rum kan det därför vara aktuellt att installera två eller fler luftvärmepumpar som placeras på olika ställen i huset. Det finns även särskilda modeller som bara har en utomhusdel men flera inomhusdelar.

Luftvärmepump-Bäst-i-testSå fungerar luftvärmepumpen

Luftvärmepumpen består som sagt av en inomhusdel och en utomhusdel. Utomhusdelen hämtar energi från utomhusluften och koncentrerar den. Inomhusdelen distribuerar värmen ut i rummet. 

När det blir kallt utomhus avfrostar sig luftvärmepumpen. All fukt som samlats på den och som sedan frusit kommer då att tina. Det kommer med andra ord att rinna vätska från den. Tänk på detta vid placeringen av den, samt fundera på ifall du behöver avleda vattnet bort från grunden. Blir det alldeles för kallt utomhus kommer luftvärmepumpen inte längre att fungera optimalt - i värsta fall inte fungera alls. Därför är det bra om du har en kompletterande värmekälla, till exempel en braskamin eller elradiatorer.

Köpa luftvärmepump

När du ska köpa en luftvärmepump är det viktigt att du väljer en modell som är anpassad till storleken på ditt hem och din energiförbrukning. Hur stort hus en viss luftvärmepump klarar av att värma upp anges vanligen på produktens specifikation. Din årliga energiförbrukning kan du se hos ditt elbolag.

Via energimärkningen kan du sedan se hur effektiv luftvärmepumpen är - både på att värma ett rum och på att kyla ned det (luftkonditionering). Värdena för dessa visas numera på energimärkningsetiketten som varje luftluftvärmepump måste märkas med. För värmedelen läser du siffrorna för korrekt klimatzon under SCOOP-rubriken. Den mörkblåa zonen är nordiskt klimat och det är siffrorna för denna zon som du ska gå efter om du tänkt använda värmepumpen här. Ibland saknas dock märkning för nordiskt klimat. Då får du antingen räkna grovt med att värdet för de andra klimaten är något av en glädjekalkyl här, eller leta vidare efter en annan modell. Här anges också ett betyg på produktens värmeeffektivitet. Betyget går från A+++ till G, där A+++ är bäst och G är sämst.

Om luftvärmepumpen även har luftkonditioneringsfunktion anges också energieffektiviteten för denna. Du hittar betyget under rubriken “SEER”. Även här är A+++ bäst betyg.

Utöver hur effektiv den är finns det även en rad andra faktorer som är viktiga, inte bara för elräkningen utan även för komforten. Ljudnivån är ett exempel på en sådan faktor. Värmespridningen en annan. Wifi-uppkoppling med app-stöd är också en intressant funktion, exempelvis om du ska installera luftvärmepumpen i fritidshuset och vill kunna hålla koll på den på distans.

När du har hittat modeller som har de funktioner du önskar och en så hög besparingspotential som möjligt jämför du dem och ser vilken som passar ditt hem och din budget bäst. Gå inte bara på priset. Gör även en ordentlig undersökning kring vad andra tycker om den värmepump du har valt.

Produkter i guiden

IVT

En svensk värmepumpstillverkare som bland annat säljer luftvärmepumpar. De har vanligen mycket lång garanti både på kompressor och själva värmepumpen, samt möjlighet att tilläggsförsäkra värmepumpen för ännu längre garantitid - upp till 16 år. De har även något de kallar för värmejour där de lovar dig värme i huset inom 24 timmar om din luftvärmepump krånglar under vinterhalvåret.

Bosch

De tillverkar en rad produkter för hemmet. Avdelningen Bosch Climate sysslar med just värmepumpar, där luftvärmepumpar utgör en del av sortimentet. I utbudet ingår modeller med fjärrstyrning samt hög värmeeffekt och energiklass, men även modeller som passar fritidshuset eller underhållsvärme. De har 6 års fabriksgaranti.

Daikin

Daikin är en välkänd tillverkare av värmepumpar. De har bland annat luft-/luftvärmepumpar med flera inomhusenheter på en och samma utomhusdel för att du ska kunna få ett inflöde av värme från flera håll i bostaden. I sortimentet finns också en rad andra specialmodeller. Hos Daikin kan du få upp till 16 års garanti på din luftvärmepump.

Panasonic

Panasonic tillverkar produkter inom en rad olika kategorier, och luftvärmepumpar är en av dessa. De har ett flertal olika modeller i sortimentet. Där finns både traditionella luftvärmepumpar och multi split-system där du kan använda flera inomhusenheter ihop med en utomhusdel. På så vis fördelar du värmen bättre i bostaden. De har även app-stöd.

Fujitsu

Fujitsu har ett stort utbud luftvärmepumpar för det nordiska klimatet. De uppges vara särskilt tåliga i låga temperaturer och kan styras via mobiltelefonen. I normala fall är det 5 års garanti.

Nibe

De har ett stort utbud värmepumpar men inte särskilt många luft-luftvärmepumpar - i skrivande stund enbart en för fritidshus. De är dock väldigt duktiga på värmepumpar och har funnits länge. Nibe är ett svenskt företag.

Lyfco

De är ett svenskt varumärke och tillverkar bland annat luftvärmepumpar via kinesisk fabrik. Värmepumparna klarar ner till -20 grader och har 5 års fabriksgaranti på kompressorn. De har också en så kallad follow me-funktion där luftvärmepumpen känner av var du befinner dig i rummet och låter värmen följa dig.

Luftvärmepumpsguide

Genom att läsa av energimärkningen på modellerna du är intresserad av och förstå hur du ska tolka siffrorna kommer du enklare att finna en luft-luftvärmepump som du blir nöjd med. Det finns även ett par andra faktorer att ta hänsyn till. I listan nedan hittar du samtliga.

Årsvärmefaktor (SCOP): Hur effektiv värmepumpen är sett över ett helt år, således hur mycket värme den kan skapa utifrån den el den förbrukar. Ju högre siffra som anges på energimärkningen desto bättre eftersom du strävar efter att finna en så effektiv modell som möjligt. Om du exempelvis har 1 kWh el och luftvärmepumpen i bästa fall kan utvinna 5 kWh värme från elen har värmepumpen en besparingspotential på 80 procent för ditt hushåll.

Värmefaktor (COP): Hur effektiv luftvärmepumpen är vid en viss utomhustemperatur och kompressoreffekt. Med andra ord hur mycket värme du kan få ut under vissa givna förutsättningar. Observera att detta alltså inte är samma sak som årsvärmefaktor. Däremot är det en intressant parameter om du exempelvis vill veta hur väl luftvärmepumpen presterar i sträng kyla. Ju kallare det är, desto större blir ju uppvärmningsbehovet och desto mer får värmepumpen arbeta.

Effekt: På energimärkningen kan du även se effekten i kilowattimmar, både vid uppvärmning och vid luftkonditionering. Ju högre värde desto mer värme/kyla kan luftvärmepumpen producera. Samtidigt kan en högre energieffektivitet göra att en värmepump med lägre effekt är att föredra framför en modell som har högre effekt men lägre energieffektivitet.

kWh/annum: På energimärkningen återfinns kWh/annum på två platser. Värdet anger hur mycket el luftvärmepumpen förbrukar per år. Under rubriken SEER står värdet för energiförbrukningen vid luftkonditionering och under rubriken SCOP för samma sak men vid uppvärmning.

Outro Above App stod Allt fler hem

App-stöd: Allt fler hem kopplas upp på nätet och blir så kallade smarta hem. Att kunna övervaka och styra värmesystemet hemma är en av de stora fördelarna med det smarta hemmet. Det finns idag luftvärmepumpar med wifi-uppkoppling (eller trådbunden sådan) och app-styrning. På så vis kan du hålla koll på underhållsvärmen i fritidshuset eller luftvärmepumpen i din permanentbostad direkt via mobiltelefonen.

Buller: Ju tystare luftvärmepumpen är desto mindre kommer den att störa personerna i sin omgivning när den går igång. Energimärkningen innehåller information om ljudnivån för både inom- och utomhusdel.

Outro Above Specialmodell Forutom traditionella

Specialmodell: Förutom traditionella väggmonterade luftluftvärmepumpar finns det även ett par olika specialmodeller. Det finns till exempel golvmodeller som monteras väldigt lågt på väggen (ungefär som ett element). De passar den som av någon anledning inte har plats för en väggmonterad modell. Det finns även multi split-modeller som består av en utomhusdel men flera inomhusdelar. Möjligheten att koppla på flera inomhusdelar gör det enklare att skapa en jämn värmefördelning i stora hus med många stängda rum. Ytterligare ett alternativ är undertaksenheter som döljs genom att de monteras in i ett sänkt undertak.

Garanti: Det är viktigt att du ser till att få så bra garanti som möjligt på din luftvärmepump. Det är en produkt som ska hålla i många år. Dels för att du vill att den ska hinna betala sig och börja spara in pengar på dina elräkningar. Dels för att det är en ganska dyr produkt med en relativt omfattande installation.