fever 3063126 1920

Test av febertermometer

Baserat på 14 experttester och recensioner.

Så betygsatte vi termometrarna

En febertermometer kan vara ett ovärderligt verktyg, för vuxna men kanske framförallt för barn. Det finns ett flertal olika sätt att mäta kroppstemperatur och följaktligen en lång rad olika termometrar att välja på. Vi har delat in dem i kategorierna örontermometer, panntermometer och armhåletermometer. Vi har tagit hänsyn till följande saker i vår bedömning:

  • Om termometern har en minnesfunktion
  • Antal eventuella minnesplatser
  • Om termometern har feberlarm
  • Om termometern har en färdigsignal
  • Om termometern har automatisk avstängning
  • Minsta mätbara temperatur
  • Högsta mätbara temperatur

Innehålls­förteckning

Bästa febertermometer 2019

Vi har utsett tre testvinnare – Braun ThermoScan 7 IRT6520 blir bästa örontermometer. Nokia Thermo blir bästa panntermometer och Braun Digital Stick Thermometer PRT2000 blir bästa armhåletermometer.

95
90
89

Därför är Nokia Thermo den bästa panntermometern

Nokia Thermo, Omron Gentle Temp 720 och Braun NTF 3000

Därför är Nokia Thermo den bästa panntermometern

Nokia Thermo är den generellt sett dyraste av de här tre modellerna, men den är också en väldigt bra produkt. Den är lättanvänd, gör exakta mätningar och har dessutom en tillhörande mobilapp med flera användbara funktioner. Detta väger upp att den inte är särskilt billig och gör den till bästa febertermometer i den här kategorin.

Omron Gentle Temp 720 är mångsidig på det sättet att den kan mäta temperaturen på fler saker än din panna. Den har dessutom gott om minnesplatser och har en färdigsignal som går att stänga av. Det som drar ner betyget är att vissa funktioner inte går att stänga av och att vissa kunder inte är helt nöjda med den.

Braun NTF 3000 är, precis som de andra två, snabb på att mäta temperaturen och den åskådliggör dessutom hur temperaturen ligger genom färgkodning på displayen. Tyvärr har den ingen minnesfunktion, vilket är en funktion som är väldigt nyttig i en febertermometer för att kunna hålla koll på temperaturen över tid.

Funktioner

Nokia Thermo sticker ut med sin smartphonekoppling. Med den tillhörande mobilappen kan du spara upp till 32 temperaturmätningar, och genom att mata in eventuella symptom kan appen ge dig förslag på åtgärder, till exempel att ta febernedsättande eller uppsöka läkare. Lagringen av temperaturerna sker automatiskt och upp till åtta personer kan lagra sina mätningar samtidigt.

Omron Gentle Temp 720 kan inte bara mäta kroppstemperatur. Den kan också mäta temperatur på välling eller barnmat, och även rumstemperatur. Just det sistnämnda gör den även när den är avstängd. Den har också en färdigsignal, vilken går att stänga av.

Braun NTF 3000 är den enda av dessa tre modeller som saknar minnesfunktion. För att göra temperaturmätningen lite extra tydlig blir displayen antingen grön, gul eller röd beroende på vad temperaturen är. Den kan mäta temperatur antingen genom att hållas direkt mot huden eller genom att hålla den fem centimeter ifrån. Färdigsignalen går att tysta med ett reglage.

93
92
89

Därför är Braun Thermoscan 7 IRT6520 den bästa örontermometern

Braun ThermoScan 7 IRT6520, Omron Gentle Temp 520 och Beurer FT 65

Därför är Braun Thermoscan 7 IRT6520 den bästa örontermometern

Braun ThermoScan 7 IRT6520 blir bäst i test i den här kategorin. Den har ett antal praktiska inställningsmöjligheter och funktioner, och den är överlag väldigt uppskattad av kunderna. Det är inte utan att det finns vissa synpunkter på hur den fungerar i vissa avseenden, men vi anser ändå att den är väl värd att köpa.

Omron Gentle Temp 520 är en mångsidig termometer då den kan mäta temperaturen på flera olika saker. Den har också gott om minnesplatser och det medföljer engångshylsor som appliceras på spetsen för hygienens skull. De här hylsorna är dock föremål för vissa av de anmärkningar som finns på den här termometern.

Beurer FT 65 markerar med hjälp av LED-lampor huruvida temperaturen är förhöjd eller inte. Liksom Omron Gentle Temp 520 har den flera olika användningsområden. Vissa kunder anser dock inte att den mäter temperaturen helt korrekt och det finns vissa synpunkter på färdigsignalen.

Funktioner

Braun ThermoScan 7 IRT6520 går att ställa in efter tre olika åldersgrupper; bebis under tre månader, mellan tre och 36 månader och över 36 månader. Detta ger en mer korrekt temperaturmätning. Efter att man har tagit tempen så visar den huruvida temperaturen är förhöjd eller inte genom att displayen blir grön, gul och röd.

Omron Gentle Temp 520 har 21 stycken medföljande engångshylsor till spetsen, vilka bör bytas efter varje användning för hygienens skull. Det medföljer en applikator till dessa. Termometern har också ett stort antal minnesplatser (25 stycken) och kan dessutom markera med en ljudsignal om temperaturen är förhöjd.

Beurer FT 65 har en grön och en röd LED-lampa på handtaget som visar om temperaturen är förhöjd (vilken naturligtvis också framgår på displayen). Termometern piper när den har mätt klart och den kan även mäta temperatur på till exempel vällingflaskan och badvattnet.

92
86
83

Därför är Braun Digital Stick Thermometer PRT2000 den bästa armhåletermometern

Braun Digital Stick Thermometer PRT2000, Medisana FTC 77030 och Omron Flex Temp Smart MC-343

Därför är Braun Digital Stick Thermometer PRT2000 den bästa armhåletermometern

Braun Digital Stick Thermometer PRT2000 blir bästa armhåletermometer, bland annat för ett användarvänligt gränssnitt, möjligheter att göra inställningar efter ålder och för att den har både färdigsignal och feberlarm. Det som drar ner den är en snål minnesfunktion och att vissa kunder anser att den tar för lång tid på sig att mäta för att det ska vara optimalt med rastlösa barn.

Medisana FTC 77030 är en väldigt grundläggande febertermometer, som liksom Braun Digital Stick Thermometer PRT2000 har väldigt begränsat med minnesplatser. Den har dock både färdigsignal och feberlarm, och den stänger av sig själv. Det medföljer också ett etui.

Omron Flex Temp Smart MC-343 är även den en modell som inte har några extravaganser. Även i det här fallet är minnesfunktionen snålt tilltagen, och vid mätning i armhålan kan mätningen ta flera minuter. Den är dock vattentät, vilket gör den lätt att rengöra.

Funktioner

Braun Digital Stick Thermometer PRT2000 har en display som blir gul eller röd om temperaturen är förhöjd, och grön om den är på normala nivåer. Det går också att ställa in den efter hur gammal “patienten” är, då normaltemperatur kan variera beroende på ålder. Detta är funktioner som känns igen från andra termometrar från Braun.

Medisana FTC77030 piper för att meddela dig när den har mätt färdigt, och om det skulle vara så att temperaturen är förhöjd så piper den några extra gånger för att påpeka detta. Den kan också stänga av sig själv, men detta tar några minuter och om du vill spara batteri rekommenderar Medisana att du stänger av termometern manuellt.

Omron Flex Temp Smart MC-343 behöver, enligt instruktioner från Omron, några minuter på sig för att kunna ta en korrekt temperatur vid mätning i armhålan. Den har en färdigsignal, men inget feberlarm.

Alla tre av dessa modeller har en minnesfunktion som är begränsad till den senast uppmätta temperaturen.